Console WatchDog

 

Cele projektu
Celem projektu jest stworzenie WD który by restartował system Linux (lub inne systemy które pozwalają uruchomić konsole na porcie RS232) przy minimalnej ingerencji w sam system.

Opis urządzenia
Jest to urządzenie, które jest połączone do +5V, do złącza reset oraz do portu RS232. Na porcie szeregowym jest uruchomiona konsola. CWD wysyła co 10 sec znak ENTER, a następnie oczekuje na sekwencje LOGIN. Jeśli sekwencja nie pojawi się w ciągu 10 min włączany jest przycisk RESET na 3 sek. Jeśli w ciągu godziny zostanie wykonanych 5 restartów przycisk reset zostaje włączony na stale i oczekiwana jest reakcja operatora.
Urządzenie zbudowane jest w oparciu o uP AT89C2051. Posiada przetwornik MAX232, oraz 3 diody świecące ([migający stan załączenia], [informacji ze restart nastąpił w ciągu ostatniej godziny/odbiór pakietów rs232], [informacji, że restart nastąpił w ciągu ostatniej doby/zatrzymanie systemu/nadawanie pakietów rs232]). Włączanie przycisku reset sygnalizowane jest dodatkowo buzerem.
  

Wdrożenie
Układ taki pozwala na utrzymanie gotowości serwera VCAN (z RTAI na którym będzie można zdalnie eksperymentować), oraz płytki prototypowej pc104.

Stan projektu
Stan projektu: wdrożenie prototypu.