Fault Tolerance Templates Library

Mechanizmami zwiększającymi stabilność systemu jest stosowanie potrójnej redundancji danych oraz obliczeń. Autor proponuje zastosowanie specjalnej biblioteki zmiennych, która wymusza na programie potrójna redundancje danych oraz obliczeń z nimi związanych. Idea jest prosta. Jeśli korzystamy z języka programowania C++ zamiast zmiennych możemy korzystać z zdefiniowanych przez siebie klas z odpowiednio przeciążonymi operatorami. Teraz należy zamiast zmiennych typu „int” zastosować zmienną typu „FTint” i metody klasy powinny maskować błędy przechowywania danych procesów pamięci RAM oraz błędy powstałe podczas obliczeń w procesorze. Wykonują one potrójne obliczenia na potrójnych danych a następnie sprawdzają integralność danych. Niestety za pomocą przeciążeń operatorów nie udało się uzyskać wszystkich własności zmiennych i w przypadku korzystania np. z funkcji „printf()” aby wyświetlić wartość należy skorzystać z metody „x”. Problem taki nie występuje, jeśli zamiast z biblioteki stdio.h korzystamy z biblioteki iostream.h . Kolejnym problemem tej metody jest to, że nie zabezpiecza ona przed przekłamaniami kodu programu przechowywanego w pamięci RAM.

Artykuł na temat FTTL: STEC05.pdf


Status: Rozwój