PW-Sat

Cubesat to piko satelita. Głównym ładunkiem satelity będzie balon, mający na celu przyśpieszenie procesu deorbitacji. To nie pierwszy eksperyment, gdzie próbuje się zdeorbitować satelitę, jednak poprzednie próby z różnych powodów nie kończyły się  sukcesem. CUBESAT zostanie wysłany w kosmos. Następnie zbadamy jego początkowe parametry orbity. Potem zostanie otworzony balon i ponownie będą sprawdzone parametry orbity, aby w ten sposób sprawdzić czy miało to  wpływ na ruch i zachowanie satelity. Pomiary będą przeprowadzanie przynajmniej przez kilka tygodni (2-3) i na podstawie zdobytych danych zostaną wyciągnięte odpowiednie wnioski.

 

 

Film reklamujący projekt: ms_pwsat_lo.avi


Status: Budowa prototypu

Strona domowa projektu: http://www.pw-sat.pl/