VirtualCAN

Współczesne satelity budowane są przez międzynarodowe zespoły, a ich poszczególne komponenty powstają w różnych częściach świata. Aby urządzenia były kompatybilne miedzy sobą, twórcy elementów składowych satelity uzgadniają wspólnie protokoły komunikacji. Niestety często się okazuje ze mimo szczegółowych ustaleń powstają różnice, które mogą prowadzić do błędów komunikacji. Aby mieć pewność, że komunikacja pomiędzy częściami satelity odbywa się prawidłowo konieczne jest przeprowadzanie testów. Niestety dotychczas stosowane metody testowania są kosztowne, ponieważ wiążą się z budowaniem symulatorów oraz wersji testowych komponentów. Oprogramowanie VirtualCAN pozwala na testowanie aparatury satelity oraz ich oprogramowania jeszcze w trakcie budowy prototypów. Jej zaletą jest to, że ze jako medium transmisyjne wykorzystuje sieć Internet, co pozwala na testowanie komponentów, gdy są one w macierzystych laboratoriach w różnych częściach świata. Wirtualna magistrala CAN jest jedną z propozycji dla innych zespołów budujących studenckiego satelitę ESEO w ramach projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA SSETI ESEO).

VirtualCAN to aplikacja umożliwiająca postawienie mostu IP (eng. IP-bridge) między dwoma magistralami CAN. Jest przeznaczona do współpracy z urządzeniem CAN USB ale jego architektura pozwala na łatwe dodanie wsparcia dla innych urządzeń tego typu.

Artykuł na temat VCAN: WILGA05.pdf


Status: Rozwój