PSRW - Projektowanie Systemow Radiokomunikacyjnych

Aby dostać się do stron specjalnych należy wpisać hasło i nacisn±ć przycisk [OK].

Wpisanie hasła i naci¶niecie [ENTER] nie działa !!! 

Je¶li hasło będzie błędne, strona się nie pojawi.

 

WprowadĽ hasło i naci¶nij [OK]

Hasło: